mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Obec Hlavatce > Obecní úřad > Úřední deska > POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26.1.2023 OD 19:30 HOD. NA OBECNÍM ÚŘADĚ HLAVATCE

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 26.1.2023 OD 19:30 HOD. NA OBECNÍM ÚŘADĚ HLAVATCEVyvěšeno: 10. 1. 2023
Sejmuto: 27. 1. 2023

POZVÁNKA

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,

které se koná na Obecním úřadu v Hlavatcích dne 26. 1. 2023 od 19.30 hodin s tímto

programem:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu zastupitelstva
3. Schválení uzavření smlouvy se společností EG.D, a.s. o zřízení věcného
břemene na pozemku obce č. 227/3.
4. Projednání možnosti rekonstrukce a využití objektu obecního úřadu a
hospody.
5. Projednání možnosti investiční rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice
6. Projednání možností rekonstrukce objektu rybníčku na návsi.
7. Projednání dalšího postupu ve věci veřejného výběru znaku a vlajky obce
8. Schválení prodeje pozemku č. 25/2, zastavěná plocha a nádvoří pod stávající
budovou čp. 13, nacházející se v katastrálním území Hlavatce u Českých
Budějovic,
9. Schválení prodeje části pozemku parc. č. 95/11, neplodná půda, ostatní
plocha, která bude z pozemku parc. č. 95/11 oddělena, a je specifikována
geometrickým plánem č. 192 - 73/2020 vyhotoveným Ing. Petrem Zíkou, jako
nový pozemek par. č. 95/11 o výměře 1819 m2,
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 01. 2023 18:34